Wie we waren

't spoor huiswerkbegeleiding-hengelo

't Spoor

Velen kennen ons nog onder de naam 't Spoor Huiswerk- & studiebegeleiding, waarmee we in 2008 zijn begonnen als huiswerkinstituut.

Maar we zitten uiteraard niet stil: in 2012 is oa. de website vernieuwd en hebben we meteen de naam en het logo aangepast. Sindsdien is de naam
huiswerkbegeleiding OOST.

Verander ook de bookmark in uw favorieten
van: huiswerkbegeleiding-hengelo.nl
naar: huiswerkbegeleidingoost.nl.

Wie we zijn

Patricia OOSThout

Ik ben Patricia Oosthout

Ik heb Franse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en mijn doctoraal gehaald. Naast mijn studie Franse taal en letterkunde heb ik, uit belangstelling, een aantal jaren psychologie gestudeerd.

Na mijn afstuderen heb ik ongeveer 25 jaar voor de klas gestaan op alle schooltypes en in alle lagen van de middelbare school, zowel onderbouw als bovenbouw.

Vanuit de ervaring dat steeds meer leerlingen in de knel kwamen met de veranderende schoolomgeving ontstond bij mij de behoefte daar iets mee te doen en een huiswerkbegeleidingsinstituut op te zetten.

Medewerkers

Ik werk met vaste medewerkers die als coach van een aantal leerlingen werkzaam zijn en ook vakinhoudelijk hulp kunnen bieden: Simone Kalma, al vanaf het begin een vaste kracht in het instituut en met name gespecialiseerd als kindercoach, Iris Ceulen en Maaike Gering.
Iris en Maaike zijn 5 dagen per week aanwezig. Iris, psychologe, vervangt mij in geval van afwezigheid. Daarnaast worden we nog geassisteerd door 7 à 8 UT-studenten.